marketingové hry na mieru

Sme nezávislé herné štúdio ktoré sa špecializuje na vývoj mobilných mini hier na mieru pre našich klientov. Tieto mini hry naši klienti využívajú ako unikátny prvok svojho podnikania, ktorým rozširujú svoj marketingový obsah a dodávajú mu zábavný charakter. Zároveň zjednodušujú prístup ku produktom, či službám a vytvárajú priestor pre získanie nových zákazníkov.

ako to funguje ?

Hra vytvorená na mieru podľa požiadaviek, naplnená marketingovým obsahom klienta, sa zverení k stiahnutiu na digitálnych distribučných platformách (Google Play a App Store), odkiaľ si ju zákazníci môžu stiahnúť.

Zákazník prechádza levely a postupným herným progresom odomyká ďalšie časti marketingového obsahu, taktiež sa dostáva aj ku ďalšiemu informačnému obsahu podľa požiadaviek klienta.

Reklamné plochy sa zobrazujú počas celej doby hrania formou statických aj dynamických okien.

Po úspešnom prejdení hry, zákazník získa odmenu podľa požiadaviek klienta (napríklad zľavový kód, výherný produkt / služba, zapojenie do súťaže alebo iný špeciálny obsah)

Navyše hra môže obsahovať preklik do internetového obchodu, či dedikovanú informačnú sekciu (katalóg, najnovšia ponuka, akcie, menu...).

Výhody

Plus pre zákazníka:

  • zabaví sa
  • získa odmenu
  • prívetivý dojem z reklamy
  • dozvie sa o obsahu partnera

Plus pre partnera:

  • rozšírenie marketingového obsahu
  • odprezentovanie komerčných informácií zábavnou formou
  • bezkonkurenčná forma obsahu (hra), a interakcia so zákazníkom
  • oslovenie nového publika
  • prehĺbenie vzťahu partner - zákazník

Cieľom takéhoto projektu je spojenie zábavy s prezentáciou svojho produktu / služby / obchodu / firmy.

Najlepšia reklama je tá, z ktorej nemáme pocit že je reklamou.
Dajte možnosť svojím zákazníkom vás spoznať aj z inej stránky prineste im zábavný a originálny obsah aj vy. Vystúpte z radu a buďte inovatívni.
Ak sme vás zaujali neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.